Menadżerowie Regionów

Wybierz region na mapce.

Menadżerowie Regionów

Region 4

Artur Parzych

Telefon:
+48 604 545 900

Email:
artur.parzych@carrier.com

Region 3

Marcin Tkaczyk

Telefon:
+48 604 545 700

E-mail:
marcin.tkaczyk@carrier.com

Region 6

Łukasz Pietrasik

Telefon:
+48 604 545 800

Email:
lukasz.pietrasik@carrier.com

Region 2

Filip Rudowicz

Telefon:
+48 662 214 704

Email:
filip.rudowicz@carrier.com

Region 5

Wojciech Kawa

Telefon:
+48 606 451 700

Email:
wojciech.kawa@carrier.com

Region 8

Adam Tasarek

Telefon:
+48 728 522 155

Email:
adam.tasarek@carrier.com

Region 7

Anna Walas

Telefon:
+48 606 451 500

Email:
anna.walas@carrier.com

Region 11

Adrian Rau

Telefon:
+48 885 956 663

Email:
adrian.rau@carrier.com

Region 1

Piotr Kaniewski

Telefon:
+48 606 451 600

Email:
piotr.kaniewski@carrier.com

Region 10

Robert Orenkiewicz

Telefon:
+48 885 956 662

Email:
robert.orenkiewicz@carrier.com